Galeri

15 Ocak 2021

Açılış Konuşmaları
Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu, 15. Ocak 2021 Cuma günü “Açılış Konuşmaları” ile başladı.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE’nin konuşmaları ile başlayan açılış oturumu, sırasıyla Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR, Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanı Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İPEKLİ, Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanı ve Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN’ın konuşmalarıyla devam etti. Oturum, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan GENÇ’in konuşmalarıyla son buldu.
 
Onur Konuğu Özel Oturumu
I.Ulusal tiyatro Sempozyumu, 15 Ocak 2021 Cuma günü “Onur Konuğu Özel Oturumu” ile devam etti.
Onur Konuğu Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU’nun “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Üzerine Yaklaşımların İmkanları” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiği özel oturumun moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ. Kerem KARABOĞA üstlendi.
Yaklaşık 1.5 saat süren oturum, Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU’nun kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı tartışma bölümü ile son buldu.
Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU ve Prof. Dr. Kerem KARABOĞA’ya sempozyuma sağlamış oldukları kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 

16 Ocak 2021

I. Oturum
16 Ocak 2021 cumartesi günü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE moderatörlüğündeki I. Oturumda; Prof. Erol İPEKLİ’nin Tiyatro Eğitiminde Yenilik Arayışı”
Doç. Dr. Özlem BELKIS’ın “Çağdaş Tiyatroda Dramaturgik Arayışlar: Dramaturgiden Yeni Dramaturgi’ye, Metni ‘Yeniden Yazmak’"
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin YANIKKAYA’ nın “Değişen Tiyatro Anlayışına Uygun Eğitim Programları Geliştirmek Mümkün mü?”
başlıklı sunumları yer aldı.
I. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
II. Oturum
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK moderatörlüğündeki II. Oturumda;
Doç. Dr. Bünyamin AYDEMİR’in “Dramatik Yazımda Arada Kalmışlık: Kendi Hikayelerimize Dönüş”
Doç. Dr. Hasibe KALKAN’ın “Günümüzde Belgesel Tiyatro”
Arş. Gör. Dr. Ezgi Deniz ALPAN’ın “2000 Sonrası Tiyatro Eleştirisinde Yeni Arayışlar” başlıklı sunumları yer aldı.
II. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
III. Oturum
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Prof. Erol İPEKLİ moderatörlüğündeki III. Oturumda;
Dr. Öğr. Üyesi Enis YILDIZ’ın “Grotowski Fiziksel Eylemler Yöntemi”
Öğr. Gör. Süleyman KARAAHMET’in “Stanislavski Sisteminde Fiziksel Eylemler Yöntemi”
Sanatta Yeterlilik Öğrencisi, Oyuncu Özgün Can KARABURUN’un “Karantina Sürecinde Tek Başına Çalışma: Oyuncunun Yöntem Araştırmalarında Bir Yol Gösterici Olarak Yoshi Oida”
Oyuncu, Oğuzhan VARTOLİOĞLU’nun “Oyunculuk Eğitimde Maske ve Kuklanın Önemi” başlıklı sunumları yer aldı.
III. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
IV. Oturum
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İNCEEFE moderatörlüğündeki IV. Oturumda;
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İ. ÖZTAHTALI’nın Mehmet Ali DÖNMEZ ile ortak çalışmaları olan “Karagöz ve Arayışlar”
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Murat Gölgeli’nin “İngiliz ve Türk Toplumunda Aile İlişkileri Temsili: Bir Komiser Geldi ve Ay Işığında Şamata”
Sanatçı Firuze ENGİN’in “Çocuk Tiyatrosu’nda Yetişkin Tabuları ve Estetik Arayışlar”
başlıklı sunumları yer aldı.
IV. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 

17 Ocak 2021

I. Oturum
17 Ocak 2021 Pazar günü Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR moderatörlüğündeki I. Oturumda;
Arş. Gör. Alev BEYAZOĞLU’nun “Réné Girard’ın Şiddet Kavramının “Rite of Spring” Performansı Üzerinden İncelenmesi” Arş. Gör. Hatice ŞAŞMAZ ’ın “Türk Oyun Yazarlığında Şiddet ve Estetiği: Töre Oyunları”
Doktora Öğrencisi Müşerref GÖKSEVER’in “Günümüz Türkiye’sinde Alternatif Tiyatro Hareketi Ve Alternatif Tiyatro Mekânları”
başlıklı sunumları yer aldı.
I. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
II. Oturum
17 Ocak 2021 Pazar günü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem YILDIRIM moderatörlüğündeki II. Oturumda; Doç. Dr. Tamer Temel’in “Digital Çağda Tiyatro”
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha EŞİGÜL’ün “Tiyatrotem’in Tiyatro Pratiğini Belirleyen Performatif Eğilimler”
Öğr. Gör Fatoş Su ÖZKARATAŞ’ın “Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Tiyatronun Kaynağından Medyanın Doğuşu”
başlıklı sunumları yer aldı.
II. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
III. Oturum
17 Ocak 2021 Pazar günü Öğr. Gör. Süleyman KARAAHMET moderatörlüğündeki III. Oturumda;
Öğr. Gör. Naciye AKSOY’un “Oedipal Ophelia’dan Anti-Ödipal Ophelia’ya: Gösteri Nesnesinden Şizo-Devrimci Özneye Dönüşüm”
Öğr. Gör. Arzu TURAN’ın “Çağdaş Tiyatroda Bakhtin Etkisi”
Öğr. Gör. Dr. Sibel KUŞCA GÜNGÖR ve Arş. Gör. Dr. Pınar İNCEEFE’nin ortak çalışması olan “Dramatiğin Kültürel Ekolojisi: Ayrıştırıcı Çatışmadan Uzlaştırıcı Söylemlerarasılığa”
başlıklı sunumları yer aldı.
III. Oturum hocalarımızın kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıkları tartışma bölümü ile son buldu.
 
Kapanış Oturumu
17 Ocak 2021 pazar günü Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE ve Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanı Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İPEKLİ’nin gerçekleştirdiği kapanış konuşmaları, ülkemizde tiyatro sanatının hem uygulamalı hem de kuramsal açıdan
yaygınlaşması ve kökleşmesi için yoğun emek harcayan hocalarımızı sevgi ve saygı ile anarak son buldu.